Редизайн и брандинг

КЛИЕНТ:
Свилоза – единствения производител на целулоза в България.

ЗАДАЧА:
Да изградим цялостна и съвременна визия на компанията.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:
Посетихме завода на Свилоза в Свищов за да се запознаем с производствения процес и бизнеса на компанията. Проучихме подробно целулозната индустрия в световен мащаб както и пряката конкуренция от региона, което ни помогна да изберем подходяща насока за новата корпоративна идентичност. Опитахме се да се придържаме смислово към старият знак на компанията, който визуализира ролкова преса за целулоза - основен елемент в производствения процес. Новосъздаденият знак наподобява и буквата "S" за SVILOSA, тъй като фирмата е експортно ориентирана и изписването е само на латиница. В комбинация със шрифта който създадохме специално за това лого, новата корпоративна идентичност излъчва стабилност, професиона-лизъм и утвърждава фирмата като надежден партньор. Приложили сме новата визия върху печатни фирмени материали, униформи, товарни камиони, колела, нов корпоративен уебсайт, вътрешна навигация в сградите на завода както и в обемни букви на фасадата.