Редизайн и брандинг

КЛИЕНТ:

MTG
 - Metal Tehnology Group - обединява водещи леярни, добре познати с продукцията си на българския и международния пазар.

ЗАДАЧА:

Цялостен корпоративен редизайн.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:

Изграждане на изцяло нова визия с цел уеднаквяване и въвеждане на ред и яснота във всички корпоративни графични елементи.
Започнахме със създаването на ново лого като се спряхме на кръгла форма - елементите, които се призвеждат в заводите са предимно кръгли. Буквата “G” обединава другите две “МТ” и сама по себе си създава асоциация за група. Избрахме червения цвят като направихме връзка с разтопения метал при леене.
В корпоративните материали използвахме детайл от логото, който въведохме като основен обединяващ елемент.
За цялостната визията на отделните продуктови брошури се инспирирахме от английското индустриално списание ( “The Engeneer” - което излиза от 1856г. ) - черно бели фотографии с един основен цвят – червен.
Създадохме grid, който позволява подредбата на различни по големина детайли запазвайки, визуалният баланс. По този начин изградихме съдържнието на продуктовите брошури.
Във всички печатни материали използвахме сребърен PANTONE върху снимките на детайлите, за да подсилм усещането за метални отливки.

1 2 34 59 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17