Дизайн на фирмени материали

КЛИЕНТ:

Essentica - завод за производство на етанол

ЗАДАЧА:

Дизайн на корпоративни материали за 2016 г.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:

Концепцията за дизайн е изцяло насочена и подчинена на етанола и неговите качества.

Използваме прозрачен материал, вместо хартия, подобно на прозрачността на етанола. Графиката е с органични форми, които интерпретират течното състояние на етанола. На всеки лист от календара има различни изображения, като чрез напластяването им постигаме триизмерност и дълбочина. Като обобщаващ елемент използваме и слогана на фирмата на централно място.