Редизайн и брандинг

КЛИЕНТ:

MECHANICS-GROUP e предприятие, което oбхваща цялостния производствен цикъл на обработка на детайли и крайни изделия от алуминий и стомана за европейски и американски фирми.

ЗАДАЧА:

Създаване и изграждане на нов корпоративен облик.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:

Запознахме се със спецификата на дейността на клиента. Това ни помогна в създаването на нова корпоративна идентичност.
Започнахме с дизайн на лого, което е в основата на изграждането на новата визуална идентичност с цел уеднаквяване и въвеждане на ред и яснота във всички корпоративни графични елементи.
Важна част от корпоративната идентичност бе изграждането на нов фирмен уебсайт. Снимковият материал в уебсайта е направен от нас както и пиктограмите за отделните видове производства, които са основен елемент в навигацията.
Вярваме, че крайният резултат представя MECHANICS GROUP адекватно пред света.

Visit Site