Брандинг на конференция

КЛИЕНТ:
Министерство на Външните Работи

ЗАДАЧА:
Брандинг за конференция - Промените в Арабския свят и опита от прехода на страните от централна и източна европа.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:
Дизайн на лого, дизайн нa идентична графична линия, уеб страница, печатни материали.

Visit Site