Външна реклама

КЛИЕНТ:
И Аз Мога - фонадация
за деца в нужда.

ЗАДАЧА:
Кампания за набиране на средства за нов център за деца с аутизъм.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:
Про боно кампания за
външна реклама.