Дизайн на серия опаковки

КЛИЕНТ:
Теси - Български лидер в производството на уреди
за домашен комфорт.

ЗАДАЧА:
Нов дизайн за серия
опаковки на електроуреди.
Да се разграничи от конкуренцията
и да се създаде разпознаваем образ.

КАКВО НАПРАВИХМЕ:
Изграждане на нова идентична линия на серия "Отопление".
Редизайн на опаковка.
Разработка на серия
от лога изобразяващи
основните предимства
за различните уреди.